česky / english

Mezinárodní soutěž obalového designu

aktuality

19. 6. 2017

Už ve čtvrtek začíná výstava 40 nejlepších obalů na téma Open & Play. Připomeňte si vítězné návrhy, které zabodovaly v konkurenci 744 soutěžících. Výstavu, která bude v Galerii CZECHDESIGN k…

13. 6. 2017

Podívejte se na fotografie ze slavnostního předávání cen v soutěži Young Package, které se odehrálo 26. května 2017.

Fotografie: Jan Hromádko

15. 5. 2017

 

Porota vybrala čtyřicítku nejpovedenějších obalů na téma Open & Play. Prohlédněte si obaly, které mají šanci získat některou z cen. Galerii finalistů naleznete zde.

3. 5. 2017

Do 22. ročníku soutěže se přihlásilo přes sedm set designérů ze všech kontinentů. O tom, který z nich získá nejvyšší ocenění, Model Obaly Prize, se dozvíme 26. května 2017 v 19:00 v klubu DUP 36 v…

10 faktů o stárnutí a o běhu života

1 Světová populace rychle stárne. V letech 2000 až 2050 se podíl světové populace nad 60 let zdvojnásobí z asi 11% na 22%. Očekává se, že se v tomto období počet lidí ve věku 60 let a nad 60 let zvýší z 605 milionů až na 2 miliardy.

2 V letech 2000 – 2050 se počet osob ve věku 80 let a nad 80 let čtyřnásobí. Do roku 2050 bude na světě 400 milionů lidí ve věku 80 let a nad 80 let. Bude to poprvé, co se většina rodičů dožije středního věku svých dětí.

3 V roce 2050 bude 80% starších lidí žít v zemích s nízkými a středními příjmy. Chile, Čína a Íránská islámská republika budou mít větší podíl starších lidí než Spojené státy americké. Počet starších lidí v Africe vzroste z 54 na 213 milionů.

4 Nepřenosné nemoci patří mezi hlavní zdravotní potíže, kterými trpí starší generace. V nejchudších zemích jsou největšími zabijáky srdeční choroby, mrtvice a chronická plicní onemocnění a mezi nejzávažnější příčiny postižení se řadí poškození zraku, demence, ztráta sluchu a  osteoartritida.

5 Starší lidé v zemích s nízkými a středními příjmy jsou více nemocní, než starší lidé v bohatých zemích. V zemích s nízkými a středními příjmy umírají starší lidé předčasně na srdeční choroby, mrtvici nebo chronická plicní onemocnění. Součet nedožitých let u starších lidí v těchto zemích je třikrát vyšší oproti součtu nedožitých let u starších lidí v bohatých zemích. Mají také mnohem vyšší míru poškození zraku nebo trpí těžší ztrátou sluchu. Mnohým z těchto problémů lze snadno a levně předcházet.

6 Potřeba dlouhodobé péče roste. Odhaduje se, že do roku 2050 počet starších lidí v rozvojových zemích, kteří nebudou schopni se o sebe postarat, vzroste na čtyřnásobek. Mnozí ve velmi pokročilém věku ztratí schopnost žít nezávisle ať už z důvodu omezené pohyblivosti, jiných fyzických a psychických problémů, nebo celkové vyčerpanosti organismu, a proto budou potřebovat dlouhodobou péči v podobě domácího ošetřování, komunitní, rezidenční nebo nemocniční péče.

7 Efektivní, primární zdravotní péče o starší lidi na komunitní úrovni je velmi důležitá. Kvalitní péče je důležitá, neboť posiluje zdraví starších lidí, předchází nemocem a pečuje o chronická onemocnění. Většina školení pro zdravotníky zvláštní péči o starší lidi nezahrnuje, přestože zdravotníci budou trávit stále více a více času péčí o tuto část populace. Světová zdravotní organizace doporučuje, aby všichni poskytovatelé zdravotní péče byli v této oblasti vyškoleni.

8 Přizpůsobená "věkupřátelská" prostředí umožňují starším lidem žít plnohodnotnější život a maximalizovat jejich společenský přínos. Vytváření "věkupřátelského" fyzického a sociálního prostředí pro starší lidi může podstatně ovlivnit jejich nezávislost a aktivní účast ve společnosti.

9 Zdravé stárnutí začíná péčí o své zdraví již v mládí. Stárnutí ovlivňuje kromě jiného to, jak se stravujeme, jak často se hýbáme, a jak často a jak dlouho se vystavujeme zdravotním rizikům jako kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo jiných toxických látek. Ale nikdy není pozdě začít pečovat o své zdraví. Například, pokud člověk mezi 60. a 75. rokem přestane kouřit, sníží se riziko předčasného úmrtí o 50%.

10 Musíme změnit své představy o stáří. Společnost potřebuje rozbít stereotypy a vyvinout nové modely stárnutí pro 21. století. Všichni máme prospěch z činností komunit, pracovišť a společností, které umožňují aktivní účast starších lidí.

Zdroj: Světová zdravotnická organizace